REGULAMIN SKLEPU

Informacje ogólne
Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem kolczastynastolatek.pl jest:
V-VIATOR LTD
OLD GLOUCESTER STREET 27
WC1N3AX LONDON
United Kingdom
Company No. 08749303

Adres biura sprzedaży: ul. Akacjowa 2, PL 86-070 Boluminek
Telefon: 502506960

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu Internetowego chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją założeń niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie za pośrednictwem strony internetowej sklepu (kolczastynastolatek.pl ). Istnieje także możliwość pobrania i wydruku Regulaminu w formie pliku PDF.

5. Podstawowym warunkiem korzystania ze sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

Definicje zawarte w Regulaminie
Klient – podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na rynku.
Sprzedawca – (Imię i nazwisko), przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarcza
Strony – Sprzedawca oraz Klient.
Regulamin – niniejszy Regulamin zawierający opis zasad korzystania ze sklepu internetowego.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu
Zmówienie – oferta nabycia produktów oferowanych w sklepie internetowym przez klienta.
Konto klienta – bezpłatne, indywidualne dla każdego użytkownika.
Serwis – strona internetowa, oferująca możliwość zakupu produktów.

Wymogi techniczne
1.W celu korzystania ze sklepu internetowego potrzebne jest;
urządzenie z dostępem do Internet
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

Rejestracja w Sklepie Internetowym
1. Założenie konta w sklepie internetowym jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia be rejestracji.
3.Aby założyć konto w sklepie internetowym Say Mommy należy uprzednio wypełnić formularz rejestracji, dostępny w sklepie internetowym. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane we wszystkich sekcjach formularza. Należy zwrócić szczególną uwagę na podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej by móc potwierdzić rejestracje w sklepie internetowym. Należy pamietać o wpisaniu poprawnych danych dotyczących adresu, na który zostanie wysłany zamówiony towar. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysłanego na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
4. Logowanie w Sklepie Internetowym odbywa się za pomocą wpisania adresu e-mail i hasła ustawionego podczas rejestracji.
5.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 

Realizacja zamówienia
1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym Klient:
loguje się na swoje konto.
Dodaje wybrane produkty do koszyka.
Po skompletowanym zamówieniu przechodzi do finalizacji zamówienia.
– Klient składający zamowienie bez rejestracji, dodaje wybrane produkty do koszyka, następnie przechodzi do finalizacji zamówienia. Wypełnia formularz zamówienia, wpisuje dane odbiorcy zamówienia, oraz adres na, który zostaną wysłane towary.
wybiera sposób dostawy oraz formę płatności.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu jest jednoznaczne ze złożeniem propozycji zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca ma obowiązek wysala potwierdzenie na wskazany, przez Klienta adres poczty elektronicznej.
5. Umowa zawarcia sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą, następuje w chwili wysłania przez Sprzedawcę informacji o rozpoczęciu realizacji zamówienia na pocztę elektroniczną Klienta.
6. Po zawarciu umowy miedzy Klientem a Sprzedawcą, Sprzedawca przestała na adres poczty warunki umowy sprzedaży towarów.
7. Deklarowany termin realizacji zamówienia to 3-4 dni robocze.

Formy płatności
1. Ceny towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, zawierają ceny brutto. Zawierają wszelkie cła i podatki, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – podatek VAT. Podane ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
Klient w momencie składnia zamówienia ma możliwość wyboru następujących form płatności:
– tradycyjny przelew bankowy na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
– z wykorzystaniem platformy płatniczej dotpay.pl.
– za pobraniem, to znaczy w momencie wręczenia przesyłki przez kuriera.
2. Klient wybierając formę płatności z góry, zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych.
3. niektóre z oferowanych metod płatności mają narzucony krótszy czas na opłacenie zamówienia.
3. Niepłacenie zamówienia w wyznaczonym wyżej terminie jest jednoznaczne z jego anulowaniem.

Dostawa
1. Dostawa zakupionych w Sklepie Internetowym produktów odbywa się na terytorium Unii Europejskiej.
2. Dostawa zamówionych produktów jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Klient ma możliwość zapoznania się z obowiązującym w Sklepie Internetowym cennikiem dostaw.
Sprzedawca umożliwia wybranie Klientowi następujących form dostawy:
– Kurier InPost (przesyłka przedpłacona)
– Paczkomaty InPost

Warunki odstąpienia od umowy
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi nowy towar, pozbawiony wad fizycznych i fabrycznych. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i uszkodzenia, które powstały nie w wyniku ingerencji Klienta.
2. Klient ma prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży produktów, w terminie 14 dni od otrzymania towaru, bez podawania przyczyny.
3. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, uprzednio zgłaszają to Sprzedawcy za pośrednictwem formularza zwrotu.
4. Klient ma prawo do skorzystania ze zwrotu towaru, który nie spełnia jego oczekiwań. Zwrot należności za otrzymane towary odbywa się na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru.
6. Zwracana należność za zakupione towary zostaje pomniejszona o koszty dostawy, jakie Klient ponosił zamawiając produkty. Sprzedawca nie zwraca kosztów dostawy.
7. W przypadku gdy Klient zamawiając towar wybrał formę płatności za pobraniem, zwrot należności odbywa się na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
8. Sprzedawca ponosi koszt dostawy zwracanych towarów.
9. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy towar należy zwrócić na adres biura sprzedaży:  Sklep -Kolczastynastolatek.pl, ul. Wyzwolenia 24, PL 86-120 Serock

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca oferuje Klientom następujące świadczenia nieodpłatne:
– Prowadzenie konta klienta.
– Newsletter
– Formularz kontaktowy
– Kontakt z biurem obsługi Klienta

Gwarancja, rękojmia i reklamacje
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty tworzone i produkowane przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dot. świadczonych przez Usługodawcę Usług. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każdorazowa reklamacja, po jej prawidłowym złożeniu została rozpoznana w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, o czym zawiadomi Użytkownika na adres poczty elektronicznej.
5. Dokument stanowiący zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne oznaczenie osoby wnoszącej reklamację, opis czego taka reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające daną reklamację. Przedmiotowy dokument winien być wysłany za pomocą listu poleconego na adres Firmy lub na adres poczty elektronicznej Firmy. Musi on zostać opatrzony tytułem Reklamacja. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres biura sprzedaży Sprzedawcy na własny koszt.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@kolczastynastolatek.pl.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

Dane osobowe w Sklepie Internetowym.
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Sprzedający prowadząc sklep internetowy stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz obowiązujące w danym czasie prawo krajowe.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient udostępniający swoje dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia, w każdej chwili ma do nich wgląd, może także w każdej chwili bez podania przyczyny usunąć dane.
5. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6. Sprzedawca dokłada wszelkich stara dotyczących danych osobowych udostępnianych przez Klienta.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta, jedynie w zakresie realizacji dostawy zamówionych towarów.
8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność online poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay.pl, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega prawo do wprowadzania zmian zawartych w Regulaminie.
2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021